Podmínky nové etapy programu Nová zelená úsporám od září 2023

Aktuality
19.7.2023

Plná elektronizace – elektronické podání žádosti včetně dokumentů, bankovní identita. 


RD – Modernizační fond 

 • základní program (pro všechny žadatele) 50% míra podpory 
 • oprav dům po babičce (speciální výzva, podmínky budou zveřejněny)  

BD – Modernizační fond 

 • NZÚ pro BD – základní program (pro fyzické a právnické osoby, zahrnuje podporu novostaveb)  
 • NZÚ pro BD – SVJ a bytová družstva (pouze pro uvedené žadatele, možnost čerpání 100% zálohy, nízkopříjmové domácnosti a sociální byty)  
 • NZÚ pro BD – veřejná správa, obce, příspěvkové organizace (pouze pro uvedené žadatele, vyšší míra podpory, sociální byty) 

Maximální míra podpory: 

 • až 50 % výzvy NZÚ pro RD a BD  
 • až 70 % výzvy NZÚ na BD ve vlastnictví obcí, veřejné správy atd...  
 • až 100 % v programu Nová zelená úsporám Light  
 • dotační bonusy se do základní míry podpory nezapočítávají = zvyšují výslednou míru podpory;  
 • míra podpory počítána na každém jednotlivém opatření navýšena podpora pro celkové zateplení (podoblast Optimální, dříve Komplex, navýšení o cca 30 %, včetně maximální podpory) 
   

Možnost výměny plynového kotle pod podmínkou, že kotel je starší 20 let.

Jak zjistit stáří kotle?

 • faktura, kde je napsáno kdy se kotel kupoval 
 • výrobní štítek, kde je napsáno kdy se vyráběl
 • záruční protokol, kde je napsáno kdy se vyráběl

 
Pro podporu výměny plynových kotlů, topidel a elektrokotlů je požadovaná třída průměrného součinitele prostupu tepla obálkou budovy v rozsahu A-D nebo s kombinace s A.


Podpora na výměnu plynových kotlů za tepelné čerpadlo, ale pouze v zateplených domech (obdobně i elektrokotle).

 • výhodné bonusy při kombinaci opatření, další zvýhodněné regiony.  
 • méně předkládaných dokumentů – např účetní doklady jen na vyžádání 


Novinkou bude o 40 tisíc korun vyšší podpora na tepelná čerpadla typu země-voda s plošným kolektorem. 

Dotační „prázdniny“ se budou týkat pouze příjmu žádostí. Administrace již přijatých žádostí, dokládání realizace úsporných opatření i vyplácení finančních prostředků pokračují i v letních měsících bez přerušení. 


Podporovaná výměna hlavního zdroje tepla na vytápění 

 • kotlů na pevná paliva nižší než 3. třídy (podat žádost do 31. 8. 2024) 
 • elektrického vytápění za TČ 
 • lokálních topidel na pevná paliva 
 • kotlů na topné oleje 
 • nově výměna starších (min. 20 let) plynových kotlů a topidel za TČ 
 • pro podporu výměny plynových kotlů, topidel a elektrokotlů (el. vytápění) je požadována třída průměrného součinitele prostupu tepla obálkou budovy v rozsahu A-D (tzn. jen zateplené domy) nebo kombinace s A 
 • tepelná čerpadla – třída A++ a lepší (pozor, vyšší požadavek než KD) Třída může být splněna pro nízkoteplotní nebo nově středně teplotní aplikace = širší výběr TČ, zejména variant vhodných jako náhrada kotlů ve starších soustavách UT 
 • podpora není poskytována na TČ s vrty a TČ voda-voda 
   

Bonus +10 % pro vybrané regiony (vymezeny v Akčním plánu Strategie regionálního rozvoje 2021+) a kraje (KVK, MSK, ÚLK) 

Vymezení státem podporovaných regionů

Podmínky pro využití tepelného čerpadla pro ohřev vody C.2-TČ

a) Není podporována instalace tepelných čerpadel využívající odváděný vzduch z vytápěné části domu, ve které je instalován jiný systém řízeného větrání se zpětným získáváním tepla.
b) Podporována jsou tepelná čerpadla s elektrickým pohonem, která:

 • splňují požadavky platné na ekodesign dle nařízení Komise (EU) č. 813/2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů a kombinovaných ohřívačů nebo nařízení Komise (EU) č. 814/2013
 • splňují požadavky pro třídu energetické účinnosti A+ pro zatěžovací profil L nebo vyšší a průměrné klimatické podmínky dle Nařízení komise (EU) č. 812/2013, popř. Nařízení komise (EU) č. 811/2013

Tepelné čerpadlo pro ohřev vody je možnost žádat až o  45 000 Kč (pokud jsou celkové náklady nad 90.000,- Kč )

Povinné dokumenty k doložení

Odborný posudek – v požadovaném rozsahu dle oblasti (podoblasti) podpory a dle specifikace.

Minimální rozsah projektové dokumentace pro podoblasti C.2 – PŘÍPRAVA TEPLÉ VODY 

 • technická zpráva s popisem stávajícího stavu a popisem návrhu, umístění a dimenzování
  nových zdrojů energie.
 • výkresová část (může být součástí technické zprávy) obsahující minimálně:
  • zjednodušené schéma zapojení nového zdroje, včetně el. schématu pro fotovoltaické zdroje a schématu napojení ohřevu vody pro ostatní a pro systémy s akumulací energie ve formě tepla
  • pro C.2-TČ – zjednodušené schéma umístění TČ s přívody vzduchu

Aktuality a novinky

Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Následující volbou souhlasíte s využíváním cookies a použití údajů o vašem chování na webu pro zobrazení cílené reklamy. Personalizaci a cílenou reklamu si můžete kdykoliv vypnout nebo upravit.

více informací & nastavení