Snižte si provozní náklady správnou volbou konstrukcí

Pro zajištění úspory energetických nákladů je důležité mít správně navržené konstrukce na obálce budovy, jak po stránce technické, tak legislativní. Náš tým odborníků Vám provede návrh technických možností odpovídající i platné legislativě. Doporučujeme pro rekonstrukce a novostavby objektů či dotace.

Obálka budovy

Obálka budovy je tvořená konstrukcemi, které vymezují vnitřní prostředí stavby, oddělují ho od vnějšího prostředí. Mezi tyto konstrukce patří obvodové stěny, střecha, okna a dveře, podlaha nejnižšího podlaží, tj. podlaha na terénu. Jednotlivé konstrukce musí být řádně napojené, aby nedocházelo k nežádoucím únikům tepla.

Obálka budovy musí odolávat zatížení jak vlastní konstrukce, tak vlivu provozu (např. ochrana před chemickými látkami, vysokou vlhkostí vzduchu, nízkou nebo naopak vysokou teplotou).

Na stavbu působí klimatické jevy – sluneční záření, déšť, sníh, mráz, kroupy, teploty (výkyvy během dne a roku), tlak a sání větru. Podzemní část stavby je navíc namáhaná zemní vlhkostí, působením spodní vody a chemických látek v podloží.

Kvalita obálky budovy je daná platnými technickými normami – například kolik tepla nebo vzduchu může přes konstrukci projít. Návrh a provedení má tedy zásadní vliv na energetickou náročnost budovy.

Tepelně technické požadavky

Tepelně technické vlastnosti materiálů tvořících obvodový plášť budovy jsou významnými činiteli, kteří značně ovlivňují celkovou energetickou náročnost budov. Spotřeba energie na vytápění budovy představuje největší podíl z celkové spotřeby energií budovy.

Dodržení tepelně technických požadavků zamezí vzniku tepelně technických vad a poruch budov a zároveň vytvoří tepelnou pohodu uživatelů uvnitř objektu.

epelně technické požadavky zohledňují šíření teplavzduchu a vlhkosti konstrukcemi a prostup tepla obálkou budovy.

Šíření tepla konstrukcí

Teplo, které se šíří konstrukcí obvodového pláště se dá popsat dvěmi veličinami, a to: nejnižší vnitřní povrchovou teplotou konstrukce a součinitelem prostupu tepla.

  • Nejnižší vnitřní povrchovou teplotu konstrukce Θsi [°C] je vhodné hodnotit v poměrném tvaru jako teplotní faktor vnitřního povrchu. Je jednoznačnou vlastností konstrukce nebo styků konstrukcí ve sledovaném místě, která nezávisí na teplotách přilehlých prostředí.
  • Druhým charakteristickým činitelem hodnocení šíření tepla konstrukcí je součinitel prostupu tepla U [W.m-2.K-1].  Celková výměna tepla v ustáleném stavu mezi dvěma prostředími vzájemně oddělenými stavební konstrukcí o tepelném odporu R s přilehlými mezními vzduchovými vrstvami, zahrnuje vliv všech tepelných mostů včetně vlivu prostupujících hmoždinek a kotev, které jsou součástí konstrukce.

Šíření vhkosti konstrukcí

U obvodových plášťů je nutné posoudit a sledovat množství zkondenzované a vypařené vodní páry uvnitř konstrukce .

Schopnost pohybu molekul vodní páry je dána difúzí, tj. pohybem molekul vodní páry z prostředí o vyšším parciálním tlaku do prostředí o nižším parciálním tlaku páry.. V konstrukcích, které oddělují od sebe prostory s různým teplotním režimem a z rozdílným parciálním tlakem par, dochází k difúzi nenasycených vodních par. V místech, kde se sníží teplota par na úroveň jejího nasycení, změní se pára na vodu. Kondenzát může vsáknout do konstrukce, odteče nebo se odpaří.

  • odpařováním odebírá kondenzát z okolí teplo a ochlazuje konstrukci.
  • Při odtékání rozpouští některé z materiálů a zabarvuje povrch konstrukce.
  • Po vsáknutí se mění rozměry prvků a degradují se tepelně izolační vlastnosti materiálů.
  • Pokud uvedené defekty nemění některé z funkcí stavby je taková stavba odolná proti kondenzaci vody.

Šíření vzduchu konstrukcí

Při posuzování šíření vzduchu uvnitř obvodového pláště budovy je pozornost zaměřena zejména na průvzdušnost.

Průvzdušnost stanovujeme pro funkční spáry výplně otvorů a lehkých obvodových plášťů, pro spáry a netěsnosti ostatních konstrukcí obálky budovy a pro celou obálku budovy.

Máte zájem? Poptejte nás!

Chráněno službou reCAPTCHA (Ochrana soukromí - Smluvní podmínky)
ATREA
DAIKIN
LG
Stiebel Eltron
WILO
Aquafam
Bosch
Buderus
Samsung
Alltech
Az chalzení
Q-elektrik
Enectiva
Elektrodesign
AWCOOL
Carrier
McQuay
CF Chiller
Gree

Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Následující volbou souhlasíte s využíváním cookies a použití údajů o vašem chování na webu pro zobrazení cílené reklamy. Personalizaci a cílenou reklamu si můžete kdykoliv vypnout nebo upravit.

více informací & nastavení